Katarína Kubisová - Využitie informačných technológií pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti


Vážená kolegyňa, vážený kolega,

obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý je súčasťou bakalárskej práce na tému ,,Informačné technológie ako súčasť ošetrovateľskej starostlivosti“. Jeho cieľom je zmapovať, aké majú využitie pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a aký je ich vplyv na prácu sestier v zdravotníckych zariadeniach. Po prečítaní otázok označte odpoveď, ktorá najviac vystihuje Váš názor alebo skúsenosť. V niektorých otázkach môžete zvoliť aj viac odpovedí.

Katarína Kubisová

* a1 Je podľa Vášho názoru technické vybavenie v zdravotníckych zariadeniach dostatočné na využívanie informačných technológií pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a2 Myslíte si, že máte dostatočný prístup k počítačom pri práci?
* a3 Priemerný čas práce s počítačom počas Vašej služby ?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a4 V akých oblastiach sa využívajú informačné technológie v súvislosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti na Vašom pracovisku najčastejšie?
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* a5 Aké má podľa Vás pozitívne stránky využívanie informačných technológií pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti?
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* a6 Aké má podľa Vás negatívne stránky využívanie informačných technológií pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti?
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* a7 Viete čo znamená pojem eHealth?
* a8 Stotožňujete sa s tým, že zavedenie eHealth bolo nutné pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti ?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a9 Pomáhajú Vám informačné technológie pri práci?
* a10 Ako hodnotíte svoje schopnosti pracovať s počítačom?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a11 O zavedení nových počítačových programov ste boli informovaný dopredu?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a12 Konajú sa vo Vašom zdravotníckom zariadení vzdelávacie aktivity o správnom využívaní informačných technológií?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a13 Máte sprístupnené informácie kde sa môžete vzdelávať v oblasti informačných technológií?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a14 Máte záujem ďalej sa vzdelávať v oblasti využívania informačných technológií v zdravotníctve?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a15 Údaje o Vás: Pohlavie:
* a16 Váš vek:
Do tohto poľa možu byť vložené iba čísla.

* a17 Dĺžka praxe:
Do tohto poľa možu byť vložené iba čísla.

* a18 Dosiahnuté vzdelanie:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a19 Pracovné zaradenie:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností