Bc. Andrea Kopčová - overenie využívania terapií a možnosťami pomoci rodine


Milí participanti,

radi by sme Vás oslovili s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka. Cieľom predkladaného dotazníka je overenie využívania terapií a možnosťami pomoci rodine . Z dôvodu získania presných a objektívnych informácii by sme Vás chceli poprosiť, aby ste na otázky odpovedali úprimne. Predkladaný dotazník je anonymný a všetky informácie sú dôverné. Získané informácie budú použité výhradne pre účely diplomovej práce s názvom Efektívne využitie sociálnej práce pri riešení problémov rodiny s dieťaťom s ADHD / ADD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Za vyplnenie dotazníka a prejavenú dôveru Vám vopred ďakujeme.

Bc. Andrea Kopčová

* a1 Pohlavie:
* a2 Váš vek:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a3 Stav:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a4 Počet detí:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a5 Vek dieťaťa s ADHD/ADD:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a6 O ktorých odborných intervenčných postupoch využívaných pri liečbe ADHD/ADD máte informácie?
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
a7 Ktoré z odborných intervenčných postupov využívate?
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* a8 Ako dlho využívate jeden, prípadne viac odborných intervenčných postupov?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a9 Koľkokrát do týždňa využívate jeden, prípadne viac odborných intervenčných postupov?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a10 Zaznamenávate v súčasnosti akékoľvek zlepšenie stavu (po absolvovaní odborných intervenčných postupov)?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a11 V prípade, že k zlepšeniu stavu nedošlo, prípadne je podľa vášho názoru nedostatočné, kde vidíte problém?
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* a12 Oslovil vás v súvislosti s ADHD/ADD vášho dieťaťa sociálny pracovník?
* a13 Vyhľadali ste vy sám/sama sociálneho pracovníka?
a14 Súčasťou akej inštitúcie bol spomínaný sociálny pracovník?

* a15 Domnievate sa, že pomoc sociálneho pracovníka bola/je pre vaše dieťa, prípadne vašu rodinu prínosom?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
a16 Priestor na Vašu poznámku k dotazníku alebo k téme: