Mária Litváková - Vlhké hojenie rán v klinickej ošetrovateľskej praxi


Vážená kolegyňa, vážený kolega, obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý je súčasťou bakalárskej práce na tému „Využívanie produktov pre vlhké hojenie rán v klinickej ošetrovateľskej praxi“. Každú otázku si pozorne prečítajte a označte jednu (v niektorých otázkach aj viac odpovedí), ktoré najviac vystihujú Váš názor alebo skúsenosť.

Mária Litváková, študentka 3.ročníka v odbore Ošetrovateľstvo na FZ KU v Ružomberku

* a1 Stretávate sa na Vašom oddelení/ambulancií s chronickými ranami?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a2 Aký je priemerný počet pacientov s chronickými ranami na Vašom pracovisku mesačne?
Do tohto poľa možu byť vložené iba čísla.

* a3 Kto na Vašom pracovisku ošetruje chronické rany?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a4 Počuli ste o termíne "vlhké hojenie rán"?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a5 Stretli ste sa už niekedy s vlhkou terapiou rán na Vašom pracovisku?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a6 Aký spôsob ošetrovania rán preferujete na Vašom pracovisku?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a7 Od čoho závisí frekvencia preväzov chronickej rany?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a8 Ktoré kategórie produktov vlhkého hojenia rán najčastejšie používate na Vašom pracovisku?
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* a9 Poznáte účinky konkrétnych produktov vlhkej terapie?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a10 Čítate návody na použitie jednotlivých produktov vlhkého hojenia rán?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a11 Podľa Vášho názoru je metóda vlhkého hojenia rán účinnejšia ako iné metódy?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a12 Máte na pracovisku vypracované guidelines k používaniu produktov vlhkého hojenia rán?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a13 Zúčastňujete sa vzdelávacích aktivít (napr. semináre, workshopy) so zameraním na vlhkú terapiu chronických rán?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a14 Ak by ste mali možnosť, zúčastnili by ste sa v budúcnosti vzdelávacej aktivity zameranej na vlhkú terapiu chronických rán?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a15 Váš vek:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a16 Pohlavie:
* a17 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a18 Vaše pracovisko:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností

* a19 Dĺžka praxe v zdravotníctve:
Do tohto poľa možu byť vložené iba čísla.